ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + plancher béton arméx + béton arméx + gros-oeuvrex + entrevous négatifx 1