ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + plancher béton arméx + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx 3