ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banche métalliquex + voile en béton arméx + bétonx + armature béton arméx 1