இல்லம் / குறிச்சொற்கள் treillis soudéx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + bétonx + armature béton arméx + coffragex 1