ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + banchex 1