ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + banche métalliquex + voile en béton arméx + béton arméx + bétonx + mur béton arméx + banchex + coffragex 1