ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + bétonx + armature béton arméx + banchex 1