ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + béton arméx + bétonx + armature béton arméx 1