ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + coffrage voilex + armature voile béton arméx + voile en béton arméx + bétonx + armature béton arméx + coffragex 1