இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutre en béton arméx + armature longrinex + redressementx 6