ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre en béton arméx + linteaux + béton arméx + gros-oeuvrex 3