ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle précontraintex + hourdis bétonx + entrevous bétonx 4