ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle précontraintex + treillis soudéx + gros-oeuvrex + entrevous bétonx 3