இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage horizontalx + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + béton arméx + dallex + hourdis bétonx + entrevous bétonx 1