இல்லம் / குறிச்சொற்கள் entrevousx + gros-oeuvrex 12