இல்லம் / குறிச்சொற்கள் entrevousx + dallex + gros-oeuvrex 5