ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក entrevousx + bétonx + gros-oeuvrex 8