ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក entrevousx + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + béton arméx + bétonx + armaturex + hourdis bétonx + entrevous bétonx + hourdis négatifx 1