ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក entrevousx + chaînage horizontalx + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + béton arméx + hourdis bétonx 1

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2017 / ខែ​កុម្ភះ / 2