ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + armaturex + entrevous bétonx 3