ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + panneau coffrage modulairex + béton arméx + coffragex + serragex + vis serragex + pincex + peri triox 1