დასაწყისი / საძიებო სიტყვები bâtiment habitation individuellex + étaiement prédallex 3