இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + coffrage voilex + bétonx + coffragex + serragex + vis serragex + peri triox 1