ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + treillis soudéx + plancher béton arméx + béton arméx + dallex + entrevous négatifx 1