ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + béton arméx + armaturex + hourdis bétonx + entrevous bétonx 3