ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + plancher béton arméx + béton arméx + armaturex + entrevous bétonx 3