ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + poutrelle précontraintex + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex + entrevous négatifx 2