ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + poutrelle précontraintex + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx + entrevous négatifx 2

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2017 / ខែ​កុម្ភះ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28