ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + poutrelle précontraintex + treillis soudéx + entrevous bétonx + entrevous négatifx 1