ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + chaînage horizontalx + béton arméx + gros-oeuvrex + entrevous bétonx 2