ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutrelle hourdis plancherx + entrevousx + treillis soudéx + béton arméx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx + entrevous négatifx 1