ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + pile pontx + armature pilex + culéex + béton arméx + bétonx 1