ទំព័រ​ដើម​ / Parking de la Streng à Ribeauvillé / 2007 - Rabotage de la voirie 6

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007

ខែ​មករា ខែ​កុម្ភះ ខែ​មិនា ខែ​មេសា ខែ​ឧសភា ខែ​​មិថុនា ខែ​កក្តដា ខែ​សីហា ខែ​កញ្ញា ខែ​តុលា​ ខែ​វិច្ឆិកា ខែ​ធ្នូ ទាំង​អស់