ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pointerollex + ciseau platx + charruex [2]