ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pointerollex + taillex + ciseaux + ciseau platx + charruex 2