Αρχική / Ετικέτες lançagex + paléex + bowstringx [1]