ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក godetx + puits crépinéx + tube soutènementx 1