ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre treillis + étançonnement [5]