இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pieu tangentx + excavationx + soutènementx 1