இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voile courbe + béton planchette 2