ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voile courbe + béton planchette 2