ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voile courbex + gros-oeuvrex + béton planchettex 2