இல்லம் / குறிச்சொற்கள் panneau coffrage anglex + banchex + gros-oeuvrex 2