ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature longrine + longrine redressement 6