இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature pilex + culéex + béton arméx + semellex 2