ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage peaux + raidisseurx + béton planchettex 1