இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage cintré + banche [7]