ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage cintréx + coffrage voile courbex + béton planchettex 2