இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche entretoisex + mur béton arméx + coffragex 1