இல்லம் / குறிச்சொற்கள் talonnettex + négatifx + attentex + gros-oeuvrex 1